Du kommer åt kundkortet via Kunder på Startsidan och därefter klicka på ett kundnamn i din kundlista.

Du kommer även åt kundkortet när du är inne i besöksbilden, då klickar du i rödmarkerade rutan nedan.


Du kommer även åt kundkortet när du är inne i orderbilden genom att klicka på denna ikon. 


Kundkortet består av ett antal flikar.


Basdata - Här finns all basdata om kunden. Namn, Adresser, Kedja, Mailadress till butiken, Besöksfrekvens, Lokaliseringskod, Bankgironummer mm. Du kan här lägga in Besöksdagar för kunden.


Grossister - Här ligger alla grossister som är upplagda för kunden. För att en grossist ska vara valbar i orderbilden måste den vara upplagd på kundkortet. Här kan du också se vilket kundnummer kunden har hos grossisten. Oftast läggs detta upp från Backoffice men det går att lägga in grossister och grossistkundnummer även från Win10 appen.


Kontakter - Här ligger alla kontaktpersoner som är kopplade till kunden. I denna flik kan du lägga till, ändra och ta bort kontaktpersoner. (Information om hur du går tillväga kommer nedan)


Karta - Här kan du se var din butik ligger i en kartbild. Kartbilden går att zooma. För att detta ska fungera måste butikens koordinater finnas inlagda på kundkortet. Du måste också vara uppkopplad för att detta ska fungera. 


Statistik - Under denna flik finns information om bl.a. Kundklass och Organisationsnummer. Denna flik kan också företaget använda för att lägga in fasta frågor om kunden.


Hyllandel - Om Ni mäter hyllandelar är det under denna flik resultatet syns.


Egna fält - Denna flik är precis som statistikfliken till för företag som vill lägga in fasta frågor eller upplysningar om kunden.


Besökshistorik - Här ser du besökshistorik för kunden.


Dokument - Här ser du dokument som ligger kopplade till kunden.


Notering- Här kan du lägga till Noteringar för kunden. 


Fliken Kontakter:


För att skapa en ny kontaktperson klickar du på 

Lägg in så mycket info som du har.

E-post till kontaktpersonen är alltid bra att lägga in då alla E-postadresser som ligger på kundkortet kommer upp som valbara om du ska maila t ex ett orderunderlag från Argus.

Klicka på på Spara, då kommer du tillbaka till fliken kontakter.


För att ändra uppgifter på en kontaktperson dubbelklickar du på den kontakt som du vill ändra.

Skriv in de ändringar du vill göra och klicka sedan på Spara.


För att ta bort en kontaktperson dubbelklickar du på kontaktpersonen och klickar du på papperskorgen.