Release notes 1.0.36

Ändrad den Tue, 16 May 2023 vid 07:46 PM

Felåtgärder:

  • Leverans - Välja variant saknas

  • Kampanj - Söka efter kedja

  • Marknadsfrågor - Distriktsflik saknas

  • Kampanj - Nyskapade kampanjer syns inte i iPad

  • Listning trädstruktur - Går inte att filtrera på produkter mm.

  • Affärspartner- Kunder Det går inte att scrolla i multiedit

  • Inventeringsorder - Skapad invetenteringsorder sparas inte korrekt

  • EDI monitor - Går ej att öppna order för att kunna se felmeddelande på radnivå

  • Bankmodulen - Automatiskt rättade BG blir blanka i BGC filen
Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov