Release Notes Argus iPad/iPhone version 4.30

Ändrad den Fri, 17 Nov 2023 vid 08:30 AM

We are pleased to present the latest version of Argus iPad / iPhone. This release contains several new features, improvements and bug fixes hopefully appreciated by you who use Argus on a daily basis. Improvements and bug fixes 


  

Long awaited - weekly numbers are now back in the calendar when planning! 


Simplified - documents added to inventory orders are now visible on the customer card 


Back - you can now easily switch between windows and apps without having to end up on the home page. 


Fixed - a copied order marked with discount value waste (kross) was showing the wrong value. This issue is now resolved and the copied order shows the same value as the original. 


Back  again - you can select the sales cycle period directly in the planning. 


Back again – the truck icon for taken orders in planning is now visible again. Our developers have also worked on stability measures and other minor bug fixes. News 


In addition to improvements, we can also present news - we hope you'll like it! Order 


Now you can create orders for several weeks in a delivery schedule in an easier way than before! Instead of having to copy orders to new delivery dates, you can now easily add items per week to a delivery schedule. 


  

Payouts 


To increase control in the sign-off of payments process, Argus now warns about payments above or below a certain amount. The amount limits are set by our support - contact us for implementation. 


Another protection measure is that you are now informed that there is no bankgiro number when you save an order with discounts. Planning 


A long-awaited request from users - we have now added customer classes in all views with customers for a faster overview, both in planning and on the visitor page next to the store's name. We would like to thank all our users for your feedback. We are constantly working to improve Argus and make your experience even better. If you have any questions or problems, please contact support. 

Argus version 4.30


Vi är glada att presentera den senaste versionen av Argus. Den här releasen innehåller flera nya funktioner, förbättringar och buggfixar som kommer uppskattas av dig som använder Argus dagligen.  

 

Förbättringar och buggfix


    Efterlängtat - veckonummer är nu tillbaka i kalender vid planering!

    Förenklat - dokument som lagts till i inventeringsorder syns nu på kundkortet

    Tillbaka – du kan nu enkelt växla mellan fönster och appar utan att behöva hamna på startsidan.

    Åtgärdat - en kopierad order med rabatt på kross har visat fel värde. Detta problem är nu löst och den kopierade ordern visar samma värde som originalet.

    Tillbaka - du kan välja perioden säljcykel direkt i planeringen.

    Tillbaka - lastbilsikonen för tagen order i planeringen syns nu som vanligt.

I tillägg till förbättringar kan vi även presentera nyheter som delvis varit önskemål från er användare, men även sådant vi sett behov av – vi hoppas ni kommer gilla!  

 

Nyheter


    Order

Nu kan du skapa ordermattor på ett enklare sätt än tidigare! Istället för att behöva kopiera ordrar till nya leveransdatum så kan du nu enkelt lägga artiklar per vecka i ett leveransschema.


    Utbetalningar

För att skapa trygghet i attestering av utbetalningar varnar Argus nu om utbetalningar över eller under ett visst belopp. Beloppsgränserna sätts upp av vår support – hör av dig till oss för implementering.


Ytterligare ett skydd är att du numera blir informerad om att det saknas bankgironummer när du sparar en order med rabatter.


    Planering

Ett efterlängtat önskemål från er användare så har vi nu lagt till kundklasser i alla vyer med kunder för snabbare överblick, både i planeringen samt på besökssidan bredvid butikens namn.
Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov