Klicka på den presentation du vill visa för kunden.1. Navigeringspilar. Dessa visar alla håll det finns bilder åt. Du kan här swipa till höger eller vänster. Det kan även ligga bilder uppåt och nedåt och då kommer det finnas navigeringspilar även åt dessa håll.

2. Klickar du på denna ruta så får du upp hela presentationen i småbilder.

3. Om kundvagnen syns i övre högra hörnet betyder det att det finns artiklar kopplade till denna sida. Klicka på Kundvagnen för att få fram vilka artiklar som är kopplade till bilden och du kan där även lägga en order. När du har markerat de artiklar du vill sälja så klickar du på kundvagnen igen för att bekräfta.

4. Denna dyker också upp om det finns artiklar kopplade till sidan. Ett komplement till kundvagnen för att underlätta om du vill lägga en ordermatta.

5. Om du vill lägga order på artiklar som inte finns kopplade till denna sida i presentationen så kan du trycka på pluset för att få tillgång till alla artiklar.

6. Om presentationen ska mailas till kunden så klickar du på Stjärnan för att markera de bilder du vill maila över.

7. När du gått igenom hela presentationen och markerat de artiklar du vill lägga order på klickar du på pilen längst upp till vänster för att komma vidare och antingen gå in på nästa presentation alternativt skapa en order på denna.


Om du trycker på Kundvagnen (3.) så ser bilden ut enligt nedan.


Lägg in antal på de artiklar du vill sälja och bekräfta sedan detta genom att trycka på kundvagnen igen.


Om du trycker på bilden för Ordermatta (4.) så ser bilden ut enligt nedan.Klicka i rätt ruta för artikel och vecka. Välj där antal samt veckodag för leverans. Bekräfta genom att trycka på bilden för Ordermatta igen.Om du trycker på pluset (5.) så får du fram ovanstående bild och kan välja artiklar.


När du har gått igenom hela presentationen och lagt order på de artiklar som du ska så trycker du på pilen högst upp till vänster (6.)Skapa ny order - Klickar du här så kommer de artiklar du har valt att läggas över till den vanliga orderbilden. Där kan du om du vill justera antal, leveransvecka, villkorstyp mm.

Kopiera till varukorgen - Genom att trycka här så kan du öppna upp en ny presentation och bygga på varukorgen med artiklar även från den presentationen.

Spara som förslag - Klickar du här så sparar du det du lagt in som ett förslag och kan sedan i ett senare skede öppna upp detta förslag och visa kunden.

Förhandsgranska - Här ser du de bilder i presentationen som kommer att mailas till kund. Har du inte markerat någon bild via stjärnan (5.) så kommer alla bilder att mailas.

e-post: - Här kan du hämta upp de mailadresser som finns upplagda på kunden och bestämma vilken/vilka presentationen ska mailas till.

Skicka presentation - Så fort du har lagt in en mailadress så ändras Förhandsgranska till Skicka presentation
För att redigera eller radera ett förslag "Swipa" vänster och gör ditt val-