När du väljer att skapa förslag så kommer du till nedan bild.
I förslaget kan du välja att hämta från produkter, eller gammal order, baserad på kampanj eller befintliga förslag. Du kan även välja att infoga en tom rad, om du vill kategorisera dina produkter i förslaget.För att radera eller infoga en tom rad i efterhand så väljer du den raden och swipar åt vänster.


Markera på raden på den produkten du vill t.ex. ändra antalet.Om du vill att förslaget ska gälla för hela kedjan så bockar du  i ''Kedja'' 

Gäller det endast för en butik låter du det stå urbockad.