Visa marginal kr och % i presentationsverktygets orderförslag.


Klicka på inställningar i din iPad och sedan på Argus CRM.

Välj sedan "Visa kalkyl i presentationssidor"

Klicka på och sedan 


När du sätter ett pris på ex.in och ex.ut så räknas marginalen fram i kr och %.

Den översta raden visar marginalerna total för hela orderförslaget och den undre för den aktuella sidan.
Nu kan du maila filer från dokumentmappen på kundkortet
- Kunder blir inte längre rödmarkerade i planeringen efter det att besöksdagar tagits bort på kundkortet.

- Problemet med bilder tagna i samband med aktivitet som hamnat på alla kunder är åtgärdat.

- Order som delats vid direktorder om artikel haft grossistartikelnummer är löst.

- Nu fungerar att använda decimaler när man gör ersättningar i kg.

- Problemet med att marknadsfrågor och aktiviteter med bild hänger sig för kunder med VPN är löst.

- Epostfältet visar nu hela mailadressen på kontaktpersoner. 

- Vid kopiering av besök i planeringen så hamnade besöken en vecka för tidigt, vilket nu är åtgärdat.

- Noteringar gjorda på besök följer inte längre med vid kopiering.