För att registrera ett besök på kund klicka på Registrera nytt besök 

Registrera nytt besök:

Kontaktperson - Klicka på pilen till höger, då kommer alla kontaktpersoner som finns inlagda på kunden att synas. Du kan bara välja en kontaktperson för besöket.

Leverantör – Klicka på pilen till höger, då kommer alla förvalda leverantörer upp om detta är något Ni använder

Besökstyp – Detta är obligatoriskt. Klicka på pilen till höger, då kommer alla förvalda besökstyper upp och det är bara att klicka på den som gäller för detta besök.

Köpt – Om du har registrerat en order innan på denna kund kommer Ja att vara markerad.

Lämnat offert – Välj nej eller ja

Notering – Här kan du skriva en notering för detta besök. Klicka sedan på Spara för att spara noteringen.


Ny Aktivitet – Det går även att registrera en aktivitet på besöket t ex ombyggnad, plock, utbildning mm. Klicka på Ny Aktivitet.Ny Aktivitet:


Kontakt - Klicka på pilen till höger, då kommer alla kontaktpersoner som finns inlagda på kunden att synas. Du kan bara välja en kontaktperson för aktiviteten.

Aktivitetstyp – Klicka på pilen till höger, då kommer alla förvalda aktivitetstyper upp och det är bara att klicka på den som gäller

Antal – Använd + och – för att skriva i ett antal (t ex vid plock). Går även att klicka i rutan och med hjälp av tangentbordet skriva i ett antal.

Leverantör – Klicka på pilen till höger, då kommer alla förvalda leverantörer upp om detta är något Ni använder

Produktgrupp – Klicka på pilen till höger, då går det att välja vilken produktgrupp aktiviteten gäller.

Artikel – Om en produktgrupp väljs, då visar denna ruta sortimentet för den produktgruppen. Klicka på pilen till höger och välj en artikel.

Tid – När du klickar på siffrorna kommer en rullista upp där du kan ange tidsåtgången för aktiviteten.


När allt som ska läggas in är inlagt klickar du på Spara. Det går sedan att trycka på +-tecknet uppe till höger igen för att lägga in flera aktiviteter på samma besök.

När du är fyllt i all information för besöket och lagt in de aktiviteter som ska registreras för besöket klickar du på Spara, då kommer du tillbaka till besöksbilden.

Om du behöver ändra informationen som du fyllt i för besöket kan du klicka på Besök, ändra den informationen du vill ändra och sedan klicka på Spara. Då kommer du tillbaka till besöksbilden.