Registrera besök

Ändrad den Tue, 28 Feb 2023 vid 10:15 AM

För att registrera ett besök följer du nedan steg:


1. Klicka på besök på startsidan

2. Välj Kund genom att klicka på den.

3. Inne på vald kund klicka på registrera nytt besök.
4. I datum kolumnen är dagens datum förvalt, vill du registrera ett besök bakåt i tiden klickar du på datum och väljer det datumet besöket ska registreras på.
5. Du kan välja att koppla en kontaktperson till besöket, klickar du på pilen kommer alla kontaktpersoner som finns inlagda på kunden att visas.
6. Om ni arbetar med Leverantör kan du koppla den till besöket, klickar du på pilen kommer era leverantörer att visas.
7. För att ange en besökstyp klickar du på pilen till höger, alla förvalda besökstyper visas och du klickar på den som du vill registrera. Besökstyp är ett obligatoriskt fält.
8. Om du har registrerat en order innan besöket på kunden kommer Ja att vara markerad. 

9. Har du lämnat en offert klickar du på lämna offert för att ändra den till Ja.
10. I noteringsfältet kan du ange en notering för besöket.

11. Arbetar ni ej med Besöksaktiviteter kan du nu spara ditt besök genom att klicka på Spara knappen, du kommer nu tillbaka till besöksbilden.


Arbetar ni med Besöksaktiviteter anger du dessa innan du sparar (12).

Om du behöver ändra informationen som du fyllt i för besöket kan du klicka på Besök, ändra den informationen du vill ändra och klicka på Spara. Då kommer du tillbaka till besöksbilden.
Besöksaktivitet

Om ni arbetar med besöksaktiviteter anges dessa i samband med besöket. 

1. Efter att du angivit informationen för besöket klickar du på Ny aktivitet för att lägga till en besöksaktivitet.
2. Du kan välja att koppla en kontaktperson till besöksaktiviteten, klickar du på pilen kommer alla kontaktpersoner som finns inlagda på kunden att visas.
3. För att ange en aktivitetstyp klickar du på pilen till höger, alla förvalda aktivitetstyper visas och du klickar på den som du vill registrera. Aktivitetstyp är ett obligatoriskt fält. 
4. Använd + och – för att skriva i ett antal (t ex vid plock). Går även att klicka i rutan och med hjälp av tangentbordet skriva i ett antal.
5. Om ni arbetar med Leverantör kan du koppla den till Besöksaktiviteten, klickar du på pilen kommer era leverantörer att visas.

6. Du kan välja att koppla en produktgrupp till besöksaktiviteten.

7. Om en produktgrupp väljs, visas sortimentet för den produktgruppen i denna ruta. Klicka på pilen till höger och välj en artikel.
8. När du klickar på siffrorna kommer en rullista upp där du kan ange tidsåtgången för aktiviteten.
9. När du fyllt i all information för besöksaktiviteten klickar du på spara.
10. Du kan nu se vilka besöksaktiviteter du har angivit i fliken besöksaktiviteter, vill du se vilken information du angivit för besöket klickar du på Besök (11).
12. Om du vill registrera fler besöksaktiviteter klickar du på ny aktivitet.

13. När du är fyllt i all information för besöket och lagt in de aktiviteter som ska registreras för besöket klicka på Spara, du kommer nu tillbaka till besöksbilden.Om du behöver ändra informationen som du fyllt i för besöket kan du klicka på Besök, ändra den informationen du vill ändra och klicka på Spara. Då kommer du tillbaka till besöksbilden.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov