För att registrera ett besök på kund så klicka på Besök under Verkställ


Den vänstra sidan är information om kunden samt datum för besöket (alltid dagens datum som kommer upp). Detta går inte att ändra framåt eller bakåt. På den högra sidan visa de besöksaktiviteter som finns upplagda.Välj besökstyp – Detta är obligatoriskt. Klicka på pilen till höger så visas de valbara besökstyperna upp, välj det alternativ som stämmer överens med besöket du gjort.

Köpt – Om du har registrerat en order innan på denna kund så kommer ja att redan vara ibockat.

Lämnat offert – Välj nej eller ja

Leverantör – Klicka på pilen till höger så kommer alla förvalda leverantörer upp om detta är något Ni använder

Notering – Klicka på pilen till höger så går det att skriva in en notering för detta besök. Klicka sedan på Spara för att spara noteringen. Om du ångrar dig och inte vill skriva i en notering trycker du på Ångra för att komma tillbaka till besöksbilden

Aktivitet – Här registrerar du dina besöksaktiviteter med antal och tid. För att komplettera besöksaktiviteten med leverantör och produktgrupp så klickar du på pilen ovanför aktiviteten

När du är klar med registreringen klickar du på spara. Du kan så länge du inte kommunicerat makulera och göra ändringar på besöket. Vill du göra ändringar, gå in på besöket och välj ja i nedan ruta. Nej väljer du om ett nytt besök ska registreras.