Administration - Inställningar - Uppsättningsparametrar

Ändrad den Fre, 5 juli vid 3:30 E.M.

Här har du möjlighet att lägga till och ta bort grupper, klasser, regioner, momsatser, varuleverantörer, kundklasser samt kontaktpersoners titel.  


Klicka på den rad du vill ändraLägg till en Grupp

Att skapa grupperingar på produktkortet förenklar för säljaren i distribution och ordertagning.

Gruppen kommer att finnas som valbar på produktkortet.


Klicka på Grupper

Klicka på + tecknet

Fyll i nivå, namn och nr

Klicka på Spara


Lägg till en Klassificering

Klassificeringkommer att finnas valbar på produktkortet.


Klicka på Klasser

Klicka på + tecknet

Fyll i nivå, namn och nr

Klicka på Spara


Lägg till en Region

Klicka  på Region

Klicka på + tecknet

Skriv in ett Nr och Namn

Klicka på Spara


Lägg till en ny momssats


Klicka på Momssatser

Klicka på + tecknet

Skriv in nr, värde (% satsen) och beskrivning

Klicka på spara


Lägg till en Varuleverantör 

Vill du knyta en produkt/produktgrupp till en specifik varuleverantör och kanske begränsa behörigheten i Argus för säljare/backofficeanvändare behöver du sförst skapa en leverantör.


Klicka på Varuleverantör

Klicka på + tecknet

Skriv in Nr, Namn

Klicka på Spara


Obs. Ska du begränsa ett användarkonto till en viss varuleverantör gör du detta under Administration - Inställningar Roll


Lägg till Kundklasser


Klicka på Kundklasser

Klicka på + tecknet

Skriv in Namn och Beskrivning

Klicka på Spara


Du kan sedan välja kundklassen på kundkortet.


Lägg till Kontaktpersoners titel


Klicka på Kontatpersoners titel

Klicka på + tecknet

Skriv in Benämning och Beskrivning

Klicka på Spara


Titaln kommer sedan kunna väljas av säljaren när de lägger in en ny kontaktperson eller ändrar en befintlig..

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov