Sortiment


För att komma till sortiment och artikelkort trycker du på Sortiment under Basdata på Startsidan.

Under sortiment hittar du samtliga produkter som är kategoriserade i produktgrupperna.

I vyn nedan ser du artikelkortet på en produkt. 

Tryck och håll ditt finger kvar på raden för att rutan med Basdata ska komma upp.

Finns det bild/bilder kopplade till produkten, syns dessa under Mer längst ner till höger och där Bildlista (du ser dem även under sortiment i Orderbilden, Listning och Sortiment under Basdata). 


Vill du se artikelkortet i hel skärm klickar du en gång på en produkt i listan. Då ser du Basdata som exemplet nedan.

Längst ner på artikelkortet hittar du andra flikar för mer information om produkten.


Basdata: Kommer du direkt till när du klickar på en produkt.
Mått: Här finns måtten för en produkt.
Priser och Grossist: Här hittar du info om grossister och dess priser.
Expo: Här hittar du dem artiklar som finns i en mixpall.
Egna fält: Denna flik är precis som statistikfliken, till för företag som vill lägga in fasta frågor eller upplysningar om produkten.

Dokument: Här ligger filer/bilder för en artikel.