Siffran på knappen Status EDI visar hur många Edi-ordersvar som är olästa. 

Exempel på meddelandetyper kan vara, flyttad leverans, avvisad order, fel artikelnummer etc. Svaren skiljer sig något mellan de olika grossisterna.


Ett övergripande ordersvar ser du under texten Beskrivning.Vill du läsa hela ordersvaret dubbelklickar du på önskad order.

Ordersvaret ligger per radnivå (så länge inte hela ordern har blivit avvisad), ordersvaret markeras med röd text.


Du ser även ordersvaret om du klickar på en av produkterna i vald order.