Nytt


Under inställningar i din iPad finns nu ett reglage som gör att du kan ändra priset från orderdatum till 

leveransdatum.

Det går nu även att nå besöksbilden från planeringen i iPhone-appen.

Arbetsflödet fungerar nu också när man tagit order med scanner.


Buggfixar


En bugg som gjorde att argus stängdes ner när du försökte ta bort en grossist på kundkortet är fixad.

Ändringar av omräkningstal syns direkt, det behövs inte längre några ändringar av villkorstyp.

Noteringar som görs på ett planerat besök visas i besöksbilden även om du går via besök.

Grossistartikelnummer ändras när du byter grossist på en order.

Problemet med att måndagen efter en kopierad vecka i planeringen kommer med är löst.