Nytt

  • Artiklar som finns på mer än en orderrad i samma order kan nu slås ihop.
  • EDI ordersvar flaggas direkt på orderraden
  • Om du jobbar inom OOH blir du nu uppmanad att välja grossist om det finns fler än en kopplad till kampanjen/anbudet.
  • Nu är det möjligt. Kontakta Nordman om ni vill att säljarna ska kunna registrera besök i efterhand.
  • Ändringar gällande förslagsutskrifter som gör att det går att hämta kunduppgifter på aktuell kund.


Buggar


  • Ett problem som låste scrollhjulet och som gjorde att det inte gick att välja antal veckor vid kopiering av planerade besök är löst.
  • Möjligheten att lägga till selektiva rabatter samt att visa marginaler i inforutan per orderrad saknades och är nu tillbaka.
  • Ett problem som gjorde att frånvaroorsaker inte visades korrekt kalendern är fixat.