Buggfixar

  • Problemet med skuggorder som skapades i samband med att man skrev ut ett sparat förslag är löst.
  • Automatisk nollställning av marknadsfrågor som ingår i Perfect Store är uppdaterat  och fungerar som det är tänkt.
  • Indikatorn som visar hur många marknadsfrågor som är kvar att besvara visar nu rätt antal.

Förbättringar

  • Avståndet mellan fälten kunder och svar har utökats i listan under marknadsundersökningen.