Uppgifter används för att lägga in uppgifter / åtagande / påminnelser till sig själv.

Siffran i den röda ringen talar om hur många uppgifter som finns inlagda och inte är avslutade.


Inne hittar du alla dina uppgifter på alla kunder, bilden nedan visar 1 avslutad uppgift som är i bockad och 2 kommande som är ej avslutade, den röda rutan innebär att den har hög prioritet och den blå är normal prioritetFör att skapa en uppgift klickar du på '+' tecknet uppe till höger.


Du får upp en ruta där du kan välja, kunden, prioritet mellan Låg,Normal och Hög.
För att skriva in uppgifter, klicka på pilen och skriv in texten.
Välj sedan vilket datum uppgiften ska utföras.
Avslutad - ändra till JA när uppgiften är utförd annars låt NEJ stå kvar.

Tryck sedan på att spara.
Om du vill radera en uppgift så klickar du på uppgiften, rutan dyker upp med två nya alternativ. Radera aktivitet och Gå till besöksbilden.
Väljer du radera aktivitet så tar den bort kunden/besöket från kalendern.
Väljer du att gå till besöksbilden så går den direkt till besöksbilden och kan börja registrera order,besök
Uppgifter NY version (Beta)För att få tillgång till den nya versionen av uppgifter så aktiverar du under inställningar och Argus CRM i din iPad  ”enable beta features”  längst ner.
Klicka på + tecknet för att lägga till en Uppgift/aktivitet. Är du på startsidan letar du upp kunden som uppgiften gäller. Är du i besöksbilden på kund så är kunden redan tillagd. Fyll vilken prioritet uppgiften har. Detta visas i översikten med ett till tre utropstecken. ! !! !!!

Skriv in vad som ska göras under uppgift samt datum och klockslag när uppgiften ska utföras.

Här ifrån kommer man också åt kundkortet samt att gå till kundens besöksbild. Markera uppgiften 

som avslutat när den är utförd. 


GrupperFör att skapa grupper klicka på "lägg till lista". Välj en färg och ge gruppen ett namn. Swipa vänster för att redigera eller radera en grupp.